Sådan åbner du en konto

Se her, hvordan du bliver kunde i Jyske Bank Gibraltar. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.

Udfyld, underskriv og send ansøgningen

Udfyld og underskriv åbningsformularen for den afdeling, du ønsker at være kunde i og returnér den (sammen med eventuelle andre relevante dokumenter) til den adresse, der står nederst på formularen. Vedlæg en kopi af de sider i dit pas, der viser dit foto og underskrift eller en kopi af dit nationale identitetskort. Dette skal bekræftes af en ambassade, et konsulat, en større bank, notarius publicus, en revisor eller en advokat. Du skal også vedlægge en original eller en bekræftet kopi af en el- eller vandregning for at dokumentere din bopælsadresse.

Ved at udfylde kundeprofilen giver du os mulighed for at skræddersy en investeringsstrategi og finde den rigtige rådgiver til dig.

Du modtager dit kontonummer med posten

Når vi modtager åbningsformularen, finder vi den rigtige rådgiver, der bedst vil kunne opfylde dine ønsker og behov og sørge for de bedst mulige resultater for dig. Vi sender dit kontonummer og kundenummer i en anonym konvolut. Efterfølgende vil du blive kontaktet af din personlige rådgiver.

Åbningsformularer

Andre formularer