Generelle vilkår

Læs disse vilkår grundigt. Alle brugere af Jyske Bank Private Bankings website skal acceptere nedenstående vilkår. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, bør du ikke bruge websitet.

Det er vigtigt, at du er klar over, at oplysningerne på dette website ikke udgør et tilbud om at købe eller sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe eller sælge finansielle instrumenter.

Bemærk, at dette website er designet til og vedligeholdes af Jyske Bank Private Banking – en forretningsenhed under Jyske Bank A/S.

Oplysninger og anbefalinger på vores website kan ændres uden forudgående varsel.

Ophavsret

Udskrivning og download er tilladt efter forudgående tilladelse, hvor det er relevant

Indholdet af Jyske Bank Private Bankings website er beskyttet af reglerne om ophavsret, og alle rettigheder forbeholdes. Download eller anden kopiering af oplysninger på Jyske Bank Private Bankings website udgør ikke en overdragelse af rettighederne til software eller andet materiale. Alle vores gæster og kunder er velkommen til at downloade eller udskrive enkelte sider og/eller dele af websitet, forudsat at angivelser om ophavs- eller ejendomsret Ikke fjernes.

Særligt software

Links til software, der kan downloades, er udelukkende ment som en hjælp. Jyske Bank Private Banking påtager sig ikke ansvar for problemer med eller konsekvenser af downloadprocessen.

Hvornår er det nødvendigt at indhente tilladelse?

Forudgående skriftlig tilladelse fra Jyske Bank Private Banking skal indhentes, hvis du vil reproducere (helt eller delvist), overføre (ad elektronisk vej eller andet), ændre, linke til eller anvende dette website til offentlige eller erhvervsmæssige formål.  

Garanti og ansvar

Alle oplysninger på Jyske Bank Private Bankings website gives uden nogen form for garantier, udtrykkelige eller stiltiende.

Jyske Bank Private Banking er under ingen omstændigheder, herunder, men ikke begrænset til, forsømmelighed, ansvarlig for tab eller skader af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, direkte tab, særlige indirekte tab eller følgetab, selv om Jyske Bank Private Banking måtte være underrettet om muligheden for sådanne tab, der er opstået som følge af eller i forbindelse med adgang til, brug af, drift af, søgning på eller oprettelse af links til andre websites fra Jyske Bank Private Bankings website.

Lokal lovgivning

Produkter og serviceydelser omtalt på denne website kan ikke altid stilles til rådighed for alle investorer, fx kan disse produkter og serviceydelser ikke altid stilles til rådighed for personer bosiddende uden for EU og kan ikke tilbydes personer bosiddende i USA.

Nedenfor er en liste over oplysninger for udvalgte lande – bemærk, at listen ikke er udtømmende.

Australien

Jyske Bank A/S er ikke reguleret af APRA i Australien.

Personer og virksomheder, som er skattepligtige i Danmark

De produkter og serviceydelser, som er nævnt på dette website, henvender sig ikke til og vil ikke blive tilbudt til personer eller virksomheder, der er skattepligtige i Danmark. Disse personer og virksomheder opfordres i stedet til at gøre brug af de produkter og serviceydelser, som Jyske Bank A/S tilbyder til personer bosiddende i Danmark. Yderligere oplysninger findes på www.jyskebank.dk.

Personer og selskaber med britisk statsborgerskab eller bopæl i United Kingdom

Hvis du er hjemmehørende i Storbritannien og gør brug af produkter og serviceydelser tilbudt af Jyske Bank Private Banking, bedes du bemærke, at investeringer foretages af en udenlandsk investeringsvirksomhed og er ikke dækket af de regler, der gælder for beskyttelse af investorer i UK.

Borgere i USA

De produkter og serviceydelser, der er beskrevet på dette website, er ikke rettet mod og tilbydes ikke borgere i USA. 

Information til investorer

Tidligere afkast og udsving

Kursen og afkastet på en investering kan stige såvel som falde. Tidligere afkast er ikke nødvendigvis retningsgivende for fremtiden, og investor kan ikke være sikker på at få hele sit investerede beløb tilbage. Kursen på emerging market obligationer og aktier kan være ekstremt volatile. Såfremt en investering er denomineret i en anden valuta end investors basisvaluta, gøres investor opmærksom på, at ændringer i valutakursen kan påvirke investeringens værdi, kurs eller afkast negativt.

Ikke to investeringsprofiler er ens

De anbefalinger, der lægges ud på vores website, er baseret på troværdige oplysninger og en gennemgående analyse. Vi er imidlertid ikke ansvarlige for investeringer, der foretages på baggrund af nævnte anbefalinger. Vi anbefaler, at en investering altid foretages på basis af specifik og professionel rådgivning.

Produkter omtalt på dette website er ikke altid til rådighed for alle investorer. Hvis du er i tvivl, så kontakt din investeringsrådgiver.

Oplysninger til skattevæsenet

Vi yder ikke specifik skatterådgivning. De skattemæssige oplysninger, vi leverer, er af generel karakter. Ønsker du specifik skatterådgivning, anbefaler vi, at du kontakter din revisor eller skatterådgiver, inden der handles i henhold til de oplysninger, vi har givet. De oplysninger, vi giver, fritager dig ikke fra din oplysningspligt over for de relevante myndigheder i det land, du er skattepligtig. Det er dit ansvar at opgive din skattepligtige indkomst til de relevante skattemyndigheder.

Referencerenter/Benchmarks

Har du aftaler med banken om lån, kreditter eller finansielle instrumenter, hvor der anvendes et benchmark, som fx referencerenten CIBOR3, kan du læse om bankens tilbagefaldsplaner.

Jyske Bank (Gibraltar) Ltd.

Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. har licens til at tilbyde investeringsrådgivning og er underlagt Gibraltar Financial Services Commission. Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. er dækket af Gibraltar Investor Compensation Scheme, der er en indskydergarantiordning, som opfylder gældende EU-regler.

I forbindelse med investeringer dækker ordningen maksimalt 90 % af de relevante investeringer eller sterling-værdien af EUR 20.000,00, hvilken måtte være mindst. Yderligere oplysninger om indskydergarantiordninger fås ved henvendelse til Gibraltar Investor Compensation Scheme.

Dækningen er lavere end under United Kingdom Compensation Scheme (den britiske indskydergarantiordning), som overstiger EU-kravene. Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til United Kingdom Financial Services Compensation Scheme.

Indskud og investeringer

Jyske Bank (Gibraltar) Limited deltager i Gibraltar Deposit Guarantee Scheme, der er en indskydergarantiordning, som opfylder gældende EU-regler. Ordningen tilbyder berettigede ansøgere beskyttelse af deres berettigede indskud. Yderligere oplysninger om ordningen findes på http://www.gdgb.gi (kun på engelsk).  

Klager

Vi bestræber os til enhver tid på at tilbyde vores kunder bedst mulig service og betjening, men vi erkender, at der kan være tilfælde, hvor vi ikke til fulde lever op til dine forventninger, og hvor du har brug for at gøre os opmærksom på dette. Vi modtager gerne klager, idet det giver os mulighed for at se på områder, hvor vi eventuelt kan forbedre vores serviceniveau og dermed styrke vores forretning.

Hvis du har behov for at klage, lover vi, at vi vil:

  • Undersøge din klage til bunds
  • Sikre, at der straks bliver taget hånd om klagen
  • Sikre, at vi når frem til en fair løsning
  • Forklare, hvorledes og hvorfor vi er nået frem til den specifikke løsning på din klage.

I første omgang vil vi opfordre dig til at drøfte eventuelle bekymringer, du måtte have, direkte med din personlige kunderådgiver i banken. Hvis du ikke er tilfreds med din rådgivers svar, eller hvis du ikke bryder dig om at henvende dig direkte til din rådgiver med din klage, er du velkommen til at indgive en formel klage. Alle formelle klager skal sendes skriftligt til banken til:

The Manager, Jyske Bank, Gibraltar Ltd, 76 Main Street, PO Box 143, Gibraltar.

Alternativt kan du sende din klage via e-mail til: compliance@jyskebank.gi

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, din klage bliver håndteret på, kan du klage til Gibraltars Office of Fair Trading (tlf. +350 20071700 / e-mail oft@gibraltar.gov.gi).

Som en sidste udvej kan du også benytte dig af EU Kommissionens portal for onlinetvistbilæggelse.