En sparringspartner til investering

Vil du gerne investere selv, men mangler en sparringspartner på investeringsområdet? Og planlægger du at investere for 250.000 EUR* eller derover? Så er Investment Partner noget for dig.

Du får din egen investeringsrådgiver, som følger dine investeringer og kommer med anbefalinger til at optimere porteføljen ud fra netop dine behov. Rådgiverens rolle er at drøfte risici og muligheder med dig. I sidste ende er det dog kun dig, der kan beslutte, om rådgiverens forslag skal føres ud i livet.

Hvad får jeg?

  • Du får udarbejdet en investeringsprofil med individuelle anbefalinger
  • Du får løbende sparring fra en 100% dedikeret rådgiver
  • Du bliver kontaktet, når der opstår nye muligheder
  • Du får en global portefølje med spredning på tværs af aktivklasser
  • Du får detaljerede afkastrapporter

Book møde


* Da alle kunder har investor har en unik investeringsprofil, så er beløbet kun vejledende. Det endelige beløb fastsættes efter en dialog med din personlige investeringsrådgiver