Hvad er compliance?

Compliance betyder en handling eller proces, hvorved man opfylder officielle krav og anbefalinger. I alle livets forhold er der regler for, hvad der er rigtigt og forkert - det gælder også for finansverdenen. De regler, der gælder for finansielle oplysninger, er langt mere omfattende end dem, der gælder for almindelige forbrugsvarer.

I finansverdenen er reglerne vedtaget for at sikre, at du som kunde får oplysninger nok til at kunne vælge den investering, der passer bedst til din profil. Ikke alle investeringer passer lige godt til alle investorer. Derudover skal reglerne sikre, at vi som bank kan indhente oplysninger nok til at kunne tilbyde dig den bedste rådgivning. Samtidig skal reglerne forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Derfor er den perfekte compliance hos os standarden og ikke et mål!

Du vil opleve vores Compliance således:

  • Vi bruger sund fornuft
  • Vi kender dig og har sat os ind i dine behov
  • Vi har indsigt i det, vi beskæftiger os med
  • Vi vil altid give dig tydelig, hæderlig og ikke-vildledende rådgivning
  • Vi kommunikerer velovervejet
  • Vi informerer dig, så du har et solidt beslutningsgrundlag
  • Vi sørger for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

... kort og godt - vi udviser omhu og indsigt

Due diligence krav

I Jyske Bank accepterer vi ikke kunder, der er involveret i hvidvaskning af penge eller terrorisme. Derfor foretager vores compliance afdeling altid en due diligence-gennemgang af alle bankens kundeengagementer. Hovedformålet med due diligence-processen er, at identificere de nøglepersoner, der er knyttet til de enkelte kundeengagementer, og få et grundigt kendskab til deres baggrund. Vi vil på ingen måde bidrage til finansiering af terrorisme eller hvidvaskning af penge, og derfor er vi meget grundige i vores due diligence-gennemgang.