Jyske Bank er en solid bank

Jyske Bank klarer sig uden hjælp

Jyske Bank har hverken haft behov for statslig kapital eller statsgaranti for bankens obligationsudstedelser for på den måde at kunne skaffe sig likviditet. Det styrker yderligere Jyske Bank økonomisk, at banken har haft styrken til at kunne fravælge 'dyr' statslig kapital og likviditet.

Overvåget af internationale kreditbureauer

Det anerkendte internationale kreditbureauer S&P overvåger løbende Jyske Banks kreditværdighed ved bl.a. at gennemgå bankens største udlån. Bureauet bedømmer Jyske Banks kreditværdighed som værende blandt de bedste i Danmark.

Langt fra Finanstilsynets grænseværdier

For at modvirke overdreven risikotagning har Finanstilsynet med en såkaldt tilsynsdiamant fastsat grænseværdier for fem risikoområder, der er særlig vigtige for banker. Jyske Bank befinder sig i behørig afstand af disse grænseværdier på hver og en af de fem målepunkter – og har i øvrigt gjort det i en årrække.

Blandt de stærkeste i europæisk stresstest

CEBS (komiteen af europæisk banktilsyn) har siden 2010 gennemført stresstest af de største europæiske banker. Jyske Bank har problemfrit klaret testene.

Læs mere i vores folder (PDF) om europæisk stresstest og bankens finansielle styrke (på engelsk)